امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری آگاه در تاریخ 1387/05/17 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تصميمات مجمع صندوق سرمايه‎‌گذاري مشترک آگاه مورخ 1399/11/04
تصمیمات مجمع مورخ 1399/05/15
(2)تغيير مفاد بند 8/3 اميدنامه
(1)تغييرات اميدنامه
(1)تغيير مفاد بند 8/3 اميدنامه
تغییرات امیدنامه
تغییر هزینه نرم افزار صندوق
تغییر متولی صندوق
تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق
تغييرات اميدنامه
تغيير مفاد بند 8/3 اميدنامه
تغيير مفاد بند 2/2/1 و 2/2/2 (2/3) اميدنامه