بروز رسانی محاسبات NAV

قابل توجه سرمایه گذاران محترم

بدلیل انجام برخی تغییرات نرم افزاری توسط شرکت رایان هم افزا،محاسبات تا تاریخ ١٥ بهمن برگشت داده شده است. بدیهی است در اسرع وقت محاسبات NAV بروز رسانی خواهد شد.

با تشكر
مدیريت صندوق
شرکت کارگزاری آگاه