اتمام واحدهاي صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه جهت سرمايه گذاري

با سلام؛

بدين وسيله به استحضار مي رساند، به دليل اينكه واحد هاي خريداري شده از سوي سرمايه گذاران محترم اين صندوق به ميزان حداكثر قانوني خود رسيده، لذا پذيرش سرمايه گذاران جديد تا اطلاع ثانوي امكام پذير نمي باشد.


مدیر صندوق
شرکت کارگزاری آگاه