اطلاعیه مهم: محدوديت عدم صدور واحد جديد در صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه رفع شده است.

با سلام؛
احتراماً به استحضار سرمايه گذاران محترم مي رساند كه محدوديت عدم صدور واحدهاي سرمايه گذاري رفع شده است لذا علاقه مندان مي توانند براي سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه اقدام نمايند.


مدیر صندوق
شرکت کارگزاری آگاه