پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق با مدیریت کارگزاری آگاه، بزودی آغاز می شود

جهت اطلاعات بیشتر به سایت صندوق به آدرس زیر مراجعه نمائید:
http://www.aghighfund.com