تغییرات NAV صندوق

قابل توجه سرمایه گذاران محترم
به اطلاع می رساند در حال حاضر نماد معاملاتی بیش از ٤٠ درصد سهام موجود در پورتفوی صندوق متوقف می باشد لذا تغییرات NAV  محدود به سهامی می باشد که در حال معامله هستند. امیدواریم هرچه سریعتر با بازگشایی نمادهای متوقف ، نقدشوندگی پورتفو افزایش یابد.
خاطرنشان می سازد بازگشایی نمادها در حیطه اختیارات سازمان بورس می باشد.
 
مدیریت صندوق