اخبار

عنوان تاریخ درج
تغییرات NAV صندوق 1395/09/09
تغییرات NAV صندوق 1395/08/22
امکان صدور واحدهای سرمایه گذاری 1395/01/07
قابل توجه سرمایه گذاران 1394/11/16
حذف قیمت کارشناسی 1394/01/18
شمارۀ اطلاعیه: ١٢٠٣٠٠٤٤ -١٦/٠١/١٣٩٤ 1394/01/16
تعدیل قیمت سهام موجود در پورتفوی سهام 1394/01/16
قابل توجه سرمایه گذاران محترم 1393/10/30
بروز رسانی محاسبات NAV 1392/11/30
اصلاح قیمت برخی از سهام موجود در پورتفوی صندوق 1392/11/23
نوسان در بازارهای مالی 1392/11/01
امكان صدور تعداد محدودي واحد سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه 1392/10/25
اتمام واحدهاي صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه جهت سرمايه گذاري 1392/10/03
اخذ مجوز سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس 1392/06/24
اطلاعیه مهم: محدوديت عدم صدور واحد جديد در صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه رفع شده است. 1391/12/16
پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري سپهر آگاه 1391/12/01
اطلاعیه مهم: عدم صدور واحد جديد در صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه 1391/09/28
تمدید مدت پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری بانک دی 1390/03/03
سوالات متداول 1390/02/28
برگزاری دوره های آموزشی رایگان آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری 1390/02/27
اطلاعیه فوری : عدم صدور واحد صندوق بدلیل پر شدن سقف مجاز 1389/11/20
اطلاعیه فوری در خصوص افزایش سقف پذیره نویسی 1389/11/03
اطلاعیه در خصوص ادامه پذیره نویسی صندوق عیق 1389/11/03
اطلاعیه در خصوص ادامه پذیره نویسی صندوق عقیق 1389/11/03
پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق 1389/10/22
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق آگاه 1389/07/04
بازدهی ١٠٢ درصدی صندوق سرمایه گذاری آگاه در دوره یکساله منتهی به ١٣ مرداد ماه ٨٩ 1389/05/25
بازده ٩٨ درصدی صندوق آگاه برای دوره یکساله منتهی به هفته اول مردادماه ٨٩ 1389/05/23
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صندوق آگاه 1389/04/21
بازده ٩٧ درصدی صندوق آگاه برای دوره یکساله منتهی به ٢٩ اردیبهشت ٨٩ 1389/03/06