بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/30
کل خالص ارزش دارائی ها 280,518,816,907 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 40,028,369 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 41,145,901 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 40,492,288 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 7,008

صندوق سرمایه‌گذاری آگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها