اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/09
کل خالص ارزش دارائی ها 3,954,926,136,600 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 144,688,890 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 144,974,255 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 146,511,836 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 27,334

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي، عليرضا كرمي، ارشاد آخوند دزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad