بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/02
کل خالص ارزش دارائی ها 299,306,226,142 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 40,245,559 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 41,298,626 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 40,674,631 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 7,437

صندوق سرمایه‌گذاری آگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها