اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/09/18
کل خالص ارزش دارائی ها 1,238,130,735,454 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 91,638,719 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 92,216,037 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 92,807,188 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 13,511

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي، عليرضا كرمي، ارشاد آخوند دزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad