اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/01
کل خالص ارزش دارائی ها 1,813,551,407,892 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 110,333,479 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 110,808,028 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 111,725,774 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 16,437

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي، عليرضا كرمي، ارشاد آخوند دزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad