بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/03/26
کل خالص ارزش دارائی ها 575,429,465,292 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 62,764,994 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 63,615,795 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 63,692,013 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 9,168

صندوق سرمایه‌گذاری آگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها