بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 974,491,038,327 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 81,072,465 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 81,721,396 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 82,108,854 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 12,020

صندوق سرمایه‌گذاری آگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها