اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/27
کل خالص ارزش دارائی ها 2,672,597,782,384 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 125,680,591 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 126,047,398 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 127,265,260 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 21,265

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي، عليرضا كرمي، ارشاد آخوند دزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad