بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/29
کل خالص ارزش دارائی ها 745,120,430,478 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 71,351,185 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 72,098,111 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 72,287,112 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,443

صندوق سرمایه‌گذاری آگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها