بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/23
کل خالص ارزش دارائی ها 1,115,640,508,018 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 84,678,596 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 85,270,638 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 85,771,025 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 13,175

صندوق سرمایه‌گذاری آگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها